Technika plavání

Technika plavání vychází ve svých hrubých rysech z pravidel, kterých v současné době vymezují čtyři plavecké styly:

  • prsa
  • motýl
  • znak
  • kraul

V polohovém závodě pluje jednotlivec čtyři stejně dlouhé úseky v pořadí motýlek, znak, prsa a kraul. Technika správného plavání je založena na správném startu, samotném plavání na trati a obrátky.

Pokud hodnotíme plaveckou techniku, soustředíme se především na možnosti pohybového aparátu při daném plaveckém stylu. Míra využití těchto možností je vyjádřena účinností plavecké techniky. Účinná plavecká technika se projevuje navenek ve větší rychlosti plavání. Ke zlepšení techniky slouží různá technická cvičení a tréninkové pomůcky, které naleznete v našem obchodě.