Kraul - správný pohyb rukou

Horní končetiny se u kraule podílejí převážně na vytvoření hnací síly. Velice podstatná je dráha dlaně v čase a prostoru. Dlaň tvoří největší záběrovou plochu, která se pohybuje největší rychlostí. Pohyb rukou můžeme rozdělit na fázi přípravnou, přechodnou, záběrovou, vytažení a přenos.

V přípravné fázi se dlaň po ponoří do vody pohybuje směrem vpřed a dolů, přičemž celá horní končetina vytváří záporný odpor. Nejlepší plavci vnořují ruku v pořadí: prsty, předloktí a loket.

2021-06-18 14-35

Teprve potom může dojít k postupnému otočení horní části trupu kolem podélné osy na stranu zabírající ruce. Předčasné otočení by vedlo nejen k nežádoucímu prodloužení přípravné fáze, ale také ke zhoršení podmínek pro ukončení záběrové fáze druhé ruky. Tato fáze trvá 0,2-0,3 vteřiny, což je asi 12-20% celkové doby cyklu.

V přechodové fázi se pohybuje dlaň směrem zpátky a dolů. S výjimkou dlaně tvoří celá horní končetina záporný odpor. V této fázi začíná plavec vyvíjet úsilí. Přechodná fáze trvá 0,05-0,1 sekundy, což je 5-7% celého cyklu. Na konci této fáze svírá rameno-dlaň s hladinou úhel asi 40 stupňů.

Záběrová fáze (poloha 7-15) je nejdůležitější fáze celého cyklu. V jejím průběhu se pohybuje dlaň směrem zpátky a vytváří hnací sílu. S narůstající rychlostí se zapojuje do záběru plocha předloktí, zatímco ruka vždy více nebo méně brzdí. Na začátku (poloha 7-8) se pohybuje dlaň směrem zpátky dolů, aby dosáhla své maximální hloubky. Za nejúčinnější část záběru považujeme polohu (8-13), kde ruka-dlaň svírá s hladinou úhel 55-120 stupňů.

2021-06-18 14-34

Většina vynikajících plavců zabírá s rukou ohnutou v lokti. Toto ohnutí zároveň s rotací v ramenním kloubu umožňuje vytvořit co největší zabírající plochu již v začátku záběru. Vlivem ohnutí lokte se dlaň pohybuje zpátky přibližně ve svislé rovině procházející podélnou osou těla. V okamžiku kdy rameno-dlaň svírá s hladinou úhel 90 stupňů, můžeme mluvit o maximálním ohnutí. Ruka a předloktí svírají úhel v rozmezí 90-120 stupňů.

2021-06-18 14-36

Následně se začíná ruka postupně natahovat až do polohy 13 a pomalu směřovat vzhůru. Navíc se plavec už začne otáčet kolem podélné osy těla na druhou stranu, aby vytvořil optimální podmínky pro záběrovou fázi druhé ruky. Takovým způsobem píšeme takzvané „S“ ve vodě. Záběrová fáze trvá 0,4-0,5 sekundy, což je asi 35-40% celého cyklu.

Důležitý je také odpočinek při jednotlivých fázích záběru. Můžeme si všimnout, že většina plavců se snaží během záběru do jisté míry relaxovat některé svaly, což se navenek projevuje polohou prstů, které nejsou pevně sevřené, ale mírně rozevřené a zmačkané. Po ukončení záběru plavec vytahuje ruku z vody. Tehdy se dlaň nachází v blízkosti ramene.

Během fáze vytažení (poloha 15-16) se pohybuje dlaň dozadu a směrem nahoru a dopředu. Fáze trvá 0,05 sekundy, což je 3-5% cyklu. Po vytažení se ruka přesouvá vpřed nad hladinou vody, aby mohl být znovu zahájen další cyklus. Při přenosu jsou záběrové svaly uvolněny.